Pemohon yang telah mendaftar kursus boleh mengesahkan status permohonan melalui beberapa cara iaitu:

  • Melalui e-mail elatihan@mardi.gov.my
  • surat (Program Kursus & Latihan Teknikal)
  • telefon (03-8943 7221/7238)
  • Melalui laman web http://elearn.mardi.gov.my
  • Pengesahan secara terus di Pejabat Program Kursus dan Latihan Teknikal, MARDI, di Serdang sahaja

Kini anda boleh menyemak pendaftaran anda dengan SMS. Taip:

MARDI ELATIHAN <nombor ic> <kod kursus>

dan hantar ke 15888