Misi

  • Membangunkan sumber manusia yang berketerampilan dalam bidang teknologi pertanian, makanan dan industri asas tani.

Objektif

  • Mengendalikan latihan dan kursus yang berdaya maju dalam usaha untuk memindahkan teknologi dan maklumat berkaitan kepada kumpulan sasar (petani, usahawan kecil dan sederhana, sektor swasta dan korporat)