Modul-modul kursus dan latihan teknikal MARDI dibangunkan untuk jabatan serta agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Institut Pertanian yang lain. Kursus ini juga amat sesuai untuk:

  • Juruteknik dari institusi awam dan swasta
  • Usahawan Industri Kecil dan Sederhana
  • Kumpulan petani, penternak dan pekebun kecil yang progresif
  • Kumpulan pelanggan serantau & antarabangsa
  • Orang awam yang berminat